Fortrolighedspolitik – by Benson - Swedish Design

Denne butik kræver, at javascript er aktiveret, for at nogle funktioner kan fungere korrekt.

 • ✓ Gratis forsendelse over 2000DKK
 • ✓ 1 års garanti
 • ✓ Svensk Design, funktion og holdbarhed
 • ✓ Køb nu, betal senere med Klarna
 • ✓ Levering mellem 1-3 dage på verdensplan

Fortrolighedspolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan A. Benson AB, org. nr. 556998-6788, ("by Benson") behandler dine personlige data. Udtrykkene "vi", "vores", "vores" og "os" i denne politik refererer til af Benson.

Vi beskytter dit privatliv og vil i alle situationer sikre, at vi behandler dine personoplysninger på en lovlig måde, hvilket bl.a. tættere betyder det

- Vi behandler personoplysninger på en korrekt og gennemsigtig måde.

- Vi indsamler personoplysninger til de legitime formål (formål), der er specificeret i denne politik, og behandler ikke personoplysningerne på nogen måde, der er uforenelig med disse formål.

- De personoplysninger, vi behandler, er tilstrækkelige, relevante og nødvendige til de formål, hvortil de indsamles og bruges.

- De personoplysninger, vi behandler, er korrekte og om nødvendigt opdaterede.

Nedenfor er yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1 HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

by Benson er ansvarlig for dine personlige data og er ansvarlig for en sådan behandling i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

2 OM HVEM BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af personer:

 • Besøgende, dvs. privatperson, der besøger vores hjemmeside
 • Markedsføringsmodtagere, dvs. en privatperson, der har tilmeldt sig at modtage vores nyhedsbreve, eller som vi indsamler oplysninger om via vores sociale medier.
 • Kunder og samarbejdspartnere, dvs. en privatperson, der køber eller på anden måde viser interesse for vores produkter eller tjenester, eller en person, der er repræsentant for vores eksisterende eller fremtidige kunder/partnere.
 • Leverandører, dvs. person, der er repræsentant for vores leverandører.

3 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

Vi kan behandle både oplysninger, som du giver os, og som vi indsamler fra dig.

3.1 For dig, der er besøgende

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig som besøgende:

 • IP-nummer og information om din brug af Bensons hjemmeside.

3.2 Til dig, der er markedsføringsmodtager

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig som markedsføringsmodtager:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse og profil på sociale medier og
 • IP-nummer og information om din brug af Bensons hjemmeside.

3.3 For dig, der er kunde, samarbejdspartner eller leverandør

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig som kunde, partner eller leverandør eller en repræsentant for en sådan:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer,
 • CPR-nummer
 • IP-nummer og information om din brug af Bensons hjemmeside
 • kopi af ID/kørekort, og
 • betalingsoplysninger og oplysninger, der fremkommer efter kreditoplysninger.

4 HVORFOR OG EFTER HVILKE JURIDISKE GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

For at kunne indgå og håndtere aftaler med dig som kunde, samarbejdspartner eller leverandør indsamler og behandler vi persondata tilhørende dig. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig eller at træffe foranstaltninger, før en sådan aftale indgås. Hvis du ikke afgiver dine ovennævnte personoplysninger, vil vi ikke være i stand til at tilbyde vores tjenester eller på anden måde opfylde vores forpligtelser over for dig.

I tilfælde af at du er repræsentant eller kontaktperson for en organisation, der er kunde, samarbejdspartner eller leverandør til os, er retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger om dig en interesseafvejning, dvs. at behandlingen er nødvendig til et formål, der vedrører vores legitime interesse i at opretholde og opfylde vores forpligtelser i kontraktforhold. Hvis du ikke afgiver dine personlige oplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at opfylde vores forpligtelser over for den organisation, du repræsenterer.

Vi indsamler og behandler også personoplysninger, der tilhører dig som besøgende, markedsføringsmodtager, kunde, partner eller leverandør for at sikre kvaliteten af vores forretning, for at udføre markedsundersøgelser, for at kontakte dig og/eller tilbyde og markedsføre vores tjenester eller produkter til dig. Vi kan også sende dig relevante markedsføringstilbud i form af f.eks. nyhedsbreve, kampagnetilbud på mail eller e-mail mv. Retsgrundlaget er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne udvikle vores forretning og opfylde dine behov samt markedsføre vores produkter og tjenester, som vi mener, du kan være interesseret i. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til dette formål går forud for din mulige interesse i at beskytte dit privatliv i lyset af de potentielle fordele, som markedsføring giver dig. Du har dog til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring.

Nogle personoplysninger kan også blive behandlet på grund af, at Benson har en juridisk forpligtelse til at opfylde, for eksempel persondata, der behandles som følge af vores regnskabspligt eller andre forpligtelser, der påhviler os ved lov.

5 HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer aldrig data længere end nødvendigt af hensyn til formålene med behandlingen. Vi foretager derfor løbende udtynding af opbevarede persondata og sletter de data, der ikke længere er nødvendige.

Vi opbevarer oplysninger om dig som kunde, samarbejdspartner eller leverandør, så længe der er en aktiv aftale. Efter at kontraktforholdet er ophørt, gemmer vi personoplysningerne, så længe et retskrav er fremsat eller kan gøres gældende i forbindelse med aftalen. Vi kan dog blive nødt til at opbevare personoplysningerne selv efter dette tidsrum, f.eks. at administrere garantier, forsikringer eller klagefrister, at overholde lovkrav, at håndtere andre juridiske krav, som kan være rettet mod af Benson, men som ikke stammer fra nogen aftale, eller at markedsføre tjenester og sende tilbud, som vi mener kan være af interesse for dig.

Vi opbevarer oplysninger om dig som markedsføringsmodtager, indtil du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, sletter vi dine personoplysninger hurtigst muligt.

Vi opbevarer oplysninger om dig som besøgende, indtil du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller i maksimalt 24 måneder efter, at du sidst har besøgt vores hjemmeside. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, sletter vi dine personoplysninger hurtigst muligt.

6 HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

Dine personlige oplysninger kan blive videregivet til og behandlet af tredjeparter. Det kan være koncernselskaber, tjenesteudbydere, juridiske rådgivere, revisorer, forretningskonsulenter, myndigheder osv. Eksempler på situationer, hvor dine personoplysninger kan blive overført til tredjemand, er, når en sådan handling er påkrævet på grund af lov, tvist, regeringsanmodning eller beslutning , i dit eget skøn. anmodning eller når det er nødvendigt for at opfylde en interesse berettiget til os. by Benson forbliver den person, der er ansvarlig for personlige data for de indsendte personlige data. Tredjemand bliver, afhængig af omstændighederne, enten en uafhængig persondataansvarlig, med af Benson fælles persondataansvarlig eller af Bensons persondataassistent.

7 HVOR OG HVORDAN OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

by Benson kan behandle dine personoplysninger både inden for og uden for EU/EØS. Vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførslen sker på en lovlig måde, og at personoplysningerne fortsat er beskyttet af de modtagende parter også uden for EU/EØS.

by Benson træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling og adgang, tab, ødelæggelse eller beskadigelse af personlige data, for derved at sikre et passende sikkerhedsniveau.

8 Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed, når du besøger en hjemmeside. Disse cookies hjælper os med at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside og hjælper os med at finde ud af, hvilke sider du er interesseret i. Nogle af disse cookies er nødvendige for funktionaliteten, mens andre bruges til at optimere og forbedre din oplevelse.

By Benson bruger cookies til at forbedre hjemmesiden for den besøgende, f.eks. ved at tilpasse hjemmesiden til den besøgendes postnummer, sikre at den besøgende er logget ind på hjemmesiden og derved undgå at logge ind på hver ny side han besøger, for at kunne tilpasse vores services, så du modtager annoncering, der er relevant for dig og for at opfylde vores forpligtelser, når de køber.

Der er to hovedtyper af cookies: 1) en permanent cookie forbliver på den besøgendes computer i en vis periode. 2) en sessionscookie gemmes midlertidigt i computerens hukommelse, mens en besøgende er inde på en webside. Sessionscookies forsvinder, når du lukker din browser. Permanente cookies bruges blandt andet til at gemme dine eventuelle personlige indstillinger hos by Benson, så du fx ikke skal træffe bestemte valg hver gang du besøger hjemmesiden og for at tilpasse og gøre information og markedsføring så relevant som muligt for dig. Sessionscookies bruges blandt andet med det formål at kunne registrere statistik over brugen af hjemmesiden.

Du kan blokere cookies og stadig have adgang til det meste af vores indhold på hjemmesiden. Men hvis du vælger at blokere cookies, kan dette forringe hjemmesidens funktionalitet. For at blokere cookies skal du ændre sikkerhedsindstillingerne i din browser.

9 PROFILING

by Benson kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, såsom analyse af hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke tjenester og tilbud du har været interesseret i, information om dine køb mv. at give dig tilbud, som vi mener passer til dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger ved profilering. Men hvis en sådan behandling er nødvendig for at indgå eller udføre en aftale med dig, eller hvis en sådan behandling er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi stadig fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

10 HVAD HAR DU REGISTRERT FOR RETTIGHEDER?

10.1 Ret til indsigt - Du har ret til at kontakte os og anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt anmode om oplysninger om f.eks. formålene med behandlingen og hvem der har modtaget personoplysningerne. by Benson vil give dig en gratis kopi af de behandlede personlige data. I tilfælde af ekstra kopier kan vi opkræve et administrationsgebyr.

10.2 Ret til rettelse og begrænsning - Du har ret til at få dine personlige data rettet eller under visse betingelser begrænset uden unødig forsinkelse. Hvis du mener, at by Benson behandler personoplysninger om dig, som er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du kræve dem rettet eller suppleret.

10.3 Ret til sletning - Du har også ret til at få slettet dine oplysninger, f.eks. hvis de ikke længere er nødvendige til formålet, eller hvis deres behandling er baseret på tilbagekaldt samtykke. Der kan dog være lovkrav eller kontraktlige forhold, der forhindrer os i at slette dine personoplysninger.

10.4 Ret til at gøre indsigelse - Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis retsgrundlaget for behandlingen består i en interesseafvejning. Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis disse behandles til direkte markedsføring.

10.5 Ret til dataportabilitet - Du har ret til at indhente de personlige data, du har givet af Benson, og gemme dataene eller overføre dem til en anden persondataansvarlig (dataportabilitet). Dette gælder dog under forudsætning af, at det er teknisk muligt, og at behandlingen har været nødvendig for opfyldelse af aftalen.

10.6 Ret til at indgive en klage - Hvis du er utilfreds med, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, bedes du kontakte os, se vores kontaktoplysninger i afsnit 12. Du har også ret til at indgive en klage over vores persondatabehandling til:Integrity Authority (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm,imy@imy.se

11 ÆNDRINGER AF POLITIKKEN

by Benson forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer i politikken, eller hvis eksisterende oplysninger skal behandles på en anden måde end den, der er angivet i politikken, vil Benson informere herom på en passende måde.

12 KONTAKT AF BENSON

For spørgsmål eller andre forespørgsler vedrørende persondata, kontakt venligst Bensons kontaktperson vedrørende persondatahåndtering:

Kontakt information

A. Benson AB
Södra Kärr 318
385 98 Bergkvara
info@bybenson.comUSA (USD $)
Dansk
Currency
USA (USD $)
 • Åland (EUR €)
 • Albanien (EUR €)
 • Andorra (EUR €)
 • Armenien (EUR €)
 • Australien (AUD $)
 • Belgien (EUR €)
 • Bosnien-Hercegovina (EUR €)
 • Bulgarien (EUR €)
 • Canada (CAD $)
 • Cypern (EUR €)
 • Danmark (DKK kr.)
 • Estland (EUR €)
 • Finland (EUR €)
 • Frankrig (EUR €)
 • Fransk Guyana (EUR €)
 • Franske sydlige territorier (EUR €)
 • Georgien (EUR €)
 • Grækenland (EUR €)
 • Holland (Nederlandene) (EUR €)
 • Hviderusland (EUR €)
 • Irland (EUR €)
 • Island (EUR €)
 • Italien (EUR €)
 • Japan (JPY ¥)
 • Kosovo (EUR €)
 • Kroatien (EUR €)
 • Letland (EUR €)
 • Liechtenstein (EUR €)
 • Litauen (EUR €)
 • Luxembourg (EUR €)
 • Malta (EUR €)
 • Mexico (MXN $)
 • Moldova (EUR €)
 • Monaco (EUR €)
 • Montenegro (EUR €)
 • Nordmakedonien (EUR €)
 • Norge (NOK kr)
 • Østrig (EUR €)
 • Polen (PLN zł)
 • Portugal (EUR €)
 • Rumænien (RON Lei)
 • Schweiz (CHF CHF)
 • Serbien (EUR €)
 • Slovakiet (EUR €)
 • Slovenien (EUR €)
 • Spanien (EUR €)
 • Storbritannien (GBP £)
 • Sverige (SEK kr)
 • Sydafrika (ZAR R)
 • Sydkorea (KRW ₩)
 • Tjekkiet (CZK Kč)
 • Tyrkiet (EUR €)
 • Tyskland (EUR €)
 • USA (USD $)
 • Ukraine (EUR €)
 • Ungarn (HUF Ft)
 • Vatikanstaten (EUR €)
Language
Dansk
 • English
 • 日本語
 • Lëtzebuergesch
 • Irish
 • português
 • Italiano
 • Nederlands
 • svenska
 • Dansk
 • Suomi
 • norsk
 • Deutsch
 • Español
 • français
 • Polski
 • Ελληνικά
x