Polityka prywatności – by Benson - Swedish Design

Ten sklep wymaga włączonej obsługi JavaScript, aby niektóre funkcje działały poprawnie.

 • ✓ Darmowa dostawa powyżej 1000PLN
 • ✓ 1 rok gwarancji
 • ✓ Szwedzki design, funkcjonalność i trwałość
 • ✓ Kup teraz, zapłać później z Klarna
 • ✓ Dostawa od 1 do 3 dni na całym świecie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób A. Benson AB, org. nr 556998-6788, („by Benson”) przetwarza Twoje dane osobowe. Terminy „my”, „nasz” i „nas” w niniejszej polityce odnoszą się do firmy Benson.
Dbamy o Twoją prywatność i przez cały czas zapewniamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności:
• Przetwarzamy dane osobowe w sposób dokładny i przejrzysty.
• Zbieramy dane osobowe w uzasadnionych celach określonych w niniejszej polityce i nie przetwarzamy danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Przetwarzane przez nas dane osobowe są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, w jakich są gromadzone i wykorzystywane.
• Przetwarzane przez nas dane osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane.
Poniżej znajdują się dalsze informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1 KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
by Benson jest administratorem Twoich danych osobowych i odpowiada za zapewnienie, że takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

2 DLA KOGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe następujących kategorii osób:
• Odwiedzający, czyli osoby prywatne, które odwiedzają naszą stronę internetową
• Odbiorcy marketingowi, czyli osoby prywatne, które zapisały się do otrzymywania naszych newsletterów lub o których zbieramy dane za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.
• Klienci i partnerzy, tj. osoba prywatna, która kupuje lub w inny sposób wykazuje zainteresowanie naszymi produktami lub usługami, lub osoba będąca przedstawicielem naszych obecnych lub przyszłych klientów/partnerów.
• Dostawcy, czyli osoba będąca przedstawicielem naszych dostawców.

3 JAKIE DANE OSOBOWE O CIEBIE PRZETWARZAMY?
Możemy przetwarzać zarówno dane, które nam przekazujesz, jak i dane, które od Ciebie zbieramy.
3.1 Dla Ciebie jako gościa
Możemy przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Ciebie jako osoby odwiedzającej:
• Numer IP i informacje o korzystaniu ze strony internetowej firmy Benson.
3.2 Dla Ciebie jako odbiorcy marketingowego
Jako odbiorcę marketingu możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i profil w mediach społecznościowych; oraz
• Numer IP i informacje o korzystaniu ze strony internetowej firmy Benson.
3.3 Dla Ciebie jako klienta, partnera lub dostawcy
Możemy przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Ciebie jako klienta, partnera lub dostawcy lub ich przedstawiciela:
• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
• numer ubezpieczenia społecznego
• Numer IP i informacje o korzystaniu ze strony internetowej firmy Benson
• kopia dowodu osobistego/prawa jazdy; oraz
• szczegóły płatności i informacje uzyskane z kontroli kredytowej.

4 DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W celu zawarcia i zarządzania umowami z Tobą jako klientem, partnerem lub dostawcą, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej z Tobą umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, o których mowa powyżej, nie będziemy mogli oferować naszych usług ani w inny sposób wypełniać naszych zobowiązań wobec Ciebie.
Jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową organizacji, która jest naszym klientem, partnerem lub dostawcą, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest wyważenie interesów, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celu związanego z naszym uzasadniony interes w utrzymaniu i wypełnieniu naszych zobowiązań w stosunkach umownych. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań wobec organizacji, którą reprezentujesz.
Gromadzimy również i przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie jako gościa, odbiorcy marketingu, klienta, partnera lub dostawcy w celu zapewnienia jakości naszej działalności, prowadzenia badań rynkowych, kontaktowania się z Tobą i/lub oferowania i marketingu naszych usług lub produkty do ciebie. Możemy również przesyłać Ci odpowiednie oferty marketingowe w formie biuletynów, ofert promocyjnych pocztą lub e-mailem itp. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozwijaniu naszej działalności i zaspokajaniu Twoich potrzeb oraz marketingu naszych produktów i usługami, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Nasze zainteresowanie przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym celu jest nadrzędne w stosunku do Twojego interesu w ochronie Twojej prywatności w świetle potencjalnych korzyści płynących z marketingu. Masz jednak prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
Niektóre dane osobowe mogą być również przetwarzane, ponieważ firma Benson ma prawny obowiązek ich przestrzegania, np. dane osobowe przetwarzane w związku z ciążącymi na nas obowiązkami księgowymi lub innymi obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa.

5 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Nigdy nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania. W związku z tym regularnie usuwamy przechowywane dane osobowe i usuwamy dane, które nie są już potrzebne.
Przechowujemy dane o Tobie jako kliencie, partnerze lub dostawcy tak długo, jak istnieje aktywna umowa. Po zakończeniu stosunku umownego przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo istnieje lub może wystąpić roszczenie prawne w związku z umową. Jednak możemy być zmuszeni do przechowywania danych osobowych nawet po tym okresie, na przykład w celu administrowania wszelkimi gwarancjami, okresami ubezpieczenia lub reklamacji, w celu spełnienia wymogów prawnych, w celu rozpatrzenia innych roszczeń prawnych, które mogą zostać wniesione przez Benson, ale które nie powstają z jakiejkolwiek umowy lub usług marketingowych i wysyłania ofert, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Będziemy przechowywać dane o Tobie jako odbiorcy marketingowym do czasu, aż zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak to możliwe.
Przechowujemy dane o Tobie jako o odwiedzającym, dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub przez maksymalnie 24 miesiące po Twojej ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej. Jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak to możliwe.

6 KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane i przetwarzane przez osoby trzecie. Mogą to być spółki z grupy, usługodawcy, doradcy prawni, księgowi, doradcy biznesowi, organy publiczne itp. Przykładami sytuacji, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim są sytuacje, w których takie działanie jest wymagane przez prawo, postępowanie sądowe, żądanie organu publicznego lub decyzji, na własne żądanie lub gdy jest to wymagane do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. przez Benson pozostaje administratorem przekazanych danych osobowych. Strony trzecie, w zależności od okoliczności, staną się niezależnymi administratorami danych, wspólnymi administratorami danych z Benson lub podmiotem przetwarzającym dane Benson.

7 GDZIE I JAK PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
by Benson może przetwarzać Twoje dane osobowe zarówno na terenie UE/EOG, jak i poza nim. Podejmiemy niezbędne kroki, aby zapewnić, że przekazywanie jest zgodne z prawem, a dane osobowe są nadal chronione przez strony otrzymujące, nawet poza UE/EOG.
przez Benson podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu i dostępowi, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych, zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

8 COOKIES
Używamy plików cookie podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Te pliki cookie pomagają nam poprawić wrażenia użytkownika na naszej stronie internetowej i pomagają nam dowiedzieć się, które strony Cię interesują. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności, podczas gdy inne służą do optymalizacji i poprawy Twojego doświadczenia.
By Benson wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia strony internetowej dla odwiedzającego m.in. poprzez dostosowanie strony internetowej do kodu pocztowego odwiedzającego, aby upewnić się, że odwiedzający zalogował się na stronie internetowej i w związku z tym nie musi logować się na każdej nowej odwiedzanej stronie, aby móc dostosować nasze usługi, aby otrzymywać odpowiednie reklamy do Ciebie i aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań w przypadku zakupów.
Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie: 1) stały plik cookie pozostaje na komputerze odwiedzającego przez określony czas; 2) sesyjny plik cookie jest tymczasowo przechowywany w pamięci komputera w czasie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Sesyjne pliki cookie znikają po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są używane między innymi do przechowywania osobistych preferencji, które możesz mieć z Benson, dzięki czemu na przykład nie musisz powtarzać pewnych wyborów za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a także do dostosowywania i wprowadzania informacji i marketingu jako istotne dla Ciebie. Cookies sesyjne wykorzystywane są między innymi w celu rejestrowania statystyk korzystania z serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie i nadal mieć dostęp do większości naszych treści na stronie. Jeśli jednak zdecydujesz się na zablokowanie plików cookie, może to negatywnie wpłynąć na funkcjonalność witryny. Aby zablokować pliki cookie, musisz zmienić ustawienia bezpieczeństwa w swojej przeglądarce.

9 PROFILOWANIE
by Benson może przetwarzać Twoje dane osobowe poprzez profilowanie, takie jak analiza sposobu korzystania z naszej strony internetowej, jakimi usługami i ofertami byłeś zainteresowany, dane dotyczące Twoich zakupów itp. w celu przedstawienia Ci ofert, które naszym zdaniem są odpowiednie dla Was. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych poprzez profilowanie. Jeżeli jednak takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub jeżeli takie przetwarzanie jest dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych.

10 JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
10.1 Prawa dostępu - Masz prawo skontaktować się z nami i zażądać dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, a także zażądać informacji m.in. o celach przetwarzania i kto otrzymał dane osobowe. by Benson nieodpłatnie przekaże Państwu kopię przetwarzanych danych osobowych. Za wszelkie dodatkowe kopie możemy pobrać opłatę administracyjną.
10.2 Prawo do sprostowania i ograniczenia - Masz prawo do sprostowania lub, pod pewnymi warunkami, ograniczenia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Jeśli uważasz, że Benson przetwarza Twoje dane osobowe, które są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.
10.3 Prawo do usunięcia – Przysługuje Ci również prawo do usunięcia swoich danych m.in. jeśli nie są już potrzebne do celu lub gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wycofanej zgody. Mogą jednak istnieć wymogi prawne lub stosunki umowne, które uniemożliwiają nam usunięcie Twoich danych osobowych.
10.4 Prawo do sprzeciwu – Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest wyważenie interesów. Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.
10.5 Prawo do przenoszenia danych – Przysługuje Ci prawo do uzyskania danych osobowych, które dostarczyłeś przez Benson oraz ich przechowywania lub przenoszenia do innego administratora (przenoszenie danych). Ma to jednak zastosowanie pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe, a przetwarzanie było niezbędne do wykonania umowy.
10.6 Prawo do wniesienia skargi - Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, zobacz nasze dane kontaktowe w pkt. 12. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do: Szwedzki Urząd Ochrony Danych (IMY), Box 8114, 104 20 Sztokholm, imy@imy.se

11 ZMIANY W POLITYCE
by Benson zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki. W przypadku istotnych zmian w polityce lub w przypadku, gdy istniejące dane mają być przetwarzane w sposób inny niż określony w polityce, firma Benson powiadomi o tym fakcie.


12 KONTAKT BENSON
W przypadku jakichkolwiek pytań lub innych próśb dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z osobą kontaktową By Benson ds. zarządzania danymi osobowymi:

Szczegóły kontaktu
A. Benson AB
Södra Kärr 318
385 98 Bergkvara
info@bybenson.com

Szwecja (SEK kr)
Polski
Currency
Szwecja (SEK kr)
 • Albania (EUR €)
 • Andora (EUR €)
 • Armenia (EUR €)
 • Australia (AUD $)
 • Austria (EUR €)
 • Belgia (EUR €)
 • Białoruś (EUR €)
 • Bośnia i Hercegowina (EUR €)
 • Bułgaria (EUR €)
 • Chorwacja (EUR €)
 • Cypr (EUR €)
 • Czarnogóra (EUR €)
 • Czechy (EUR €)
 • Dania (DKK kr.)
 • Estonia (EUR €)
 • Finlandia (EUR €)
 • Francja (EUR €)
 • Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (EUR €)
 • Grecja (EUR €)
 • Gruzja (EUR €)
 • Gujana Francuska (EUR €)
 • Hiszpania (EUR €)
 • Holandia (EUR €)
 • Irlandia (EUR €)
 • Islandia (EUR €)
 • Japonia (JPY ¥)
 • Kanada (CAD $)
 • Korea Południowa (KRW ₩)
 • Kosowo (EUR €)
 • Liechtenstein (EUR €)
 • Litwa (EUR €)
 • Łotwa (EUR €)
 • Luksemburg (EUR €)
 • Macedonia Północna (EUR €)
 • Malta (EUR €)
 • Meksyk (MXN $)
 • Mołdawia (EUR €)
 • Monako (EUR €)
 • Niemcy (EUR €)
 • Norwegia (NOK kr)
 • Polska (PLN zł)
 • Portugalia (EUR €)
 • Rumunia (EUR €)
 • Serbia (EUR €)
 • Słowacja (EUR €)
 • Słowenia (EUR €)
 • Stany Zjednoczone (USD $)
 • Szwajcaria (CHF CHF)
 • Szwecja (SEK kr)
 • Turcja (EUR €)
 • Ukraina (EUR €)
 • Watykan (EUR €)
 • Węgry (EUR €)
 • Wielka Brytania (GBP £)
 • Włochy (EUR €)
 • Wyspy Alandzkie (EUR €)
Language
Polski
 • English
 • 日本語
 • Lëtzebuergesch
 • Irish
 • português
 • Italiano
 • Nederlands
 • svenska
 • Dansk
 • Suomi
 • norsk
 • Deutsch
 • Español
 • français
 • Polski
x