Personvernerklæring – by Benson - Swedish Design

Denne butikken krever at javascript er aktivert for at enkelte funksjoner skal fungere riktig.

 • ✓ Gratis frakt over 2000kr
 • ✓ 1 års garanti
 • ✓ Svensk Design, funksjon og holdbarhet
 • ✓ Kjøp nå, betal senere med Klarna
 • ✓ Levering mellom 1-3 dager over hele verden

Personvernerklæring

Denne personopplysningspolicyen beskriver hvordan A. Benson AB, org. nr. 556998-6788, ("av Benson") behandler dine personopplysninger. Begrepene "vi", "vår", "vår" og "oss" i denne policyen refererer til av Benson.

Vi ivaretar ditt personvern og vil i alle situasjoner sørge for at vi behandler dine personopplysninger på en lovlig måte, som bl.a. nærmere betyr det

– Vi behandler personopplysninger på en korrekt og transparent måte.

- Vi samler inn personopplysninger for de legitime formålene (formålene) som er spesifisert i denne policyen, og behandler ikke personopplysningene på noen måte som er uforenlig med disse formålene.

– Personopplysningene vi behandler er tilstrekkelige, relevante og nødvendige for formålene de samles inn og brukes til.

– Personopplysningene vi behandler er korrekte og om nødvendig oppdatert.

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

1 HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

by Benson er ansvarlig for dine personopplysninger og er ansvarlig for slik behandling i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

2 OM HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler personopplysninger om følgende kategorier av personer:

 • Besøkende, dvs. privatperson som besøker nettsiden vår
 • Markedsføringsmottakere, dvs. en privatperson som har registrert seg for å motta våre nyhetsbrev eller som vi samler inn informasjon om gjennom våre sosiale medier.
 • Kunder og samarbeidspartnere, dvs. en privatperson som kjøper eller på annen måte viser interesse for våre produkter eller tjenester, eller en person som er representant for våre eksisterende eller fremtidige kunder/partnere.
 • Leverandører, dvs. person som er representant for våre leverandører.

3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

Vi kan behandle både informasjon som du gir oss og som vi samler inn fra deg.

3.1 For deg som er besøkende

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg som besøkende:

 • IP-nummer og informasjon om din bruk av Bensons nettsted.

3.2 For deg som er markedsføringsmottaker

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg som markedsføringsmottaker:

 • Kontaktinformasjon, som navn, adresse, e-postadresse og profil på sosiale medier, og
 • IP-nummer og informasjon om din bruk av Bensons nettsted.

3.3 For deg som er kunde, partner eller leverandør

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg som kunde, partner eller leverandør, eller en representant for slike:

 • Kontaktinformasjon, som navn, tittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 • personnummer
 • IP-nummer og informasjon om din bruk av Bensons nettsted
 • kopi av ID / førerkort, og
 • betalingsopplysninger og opplysninger som fremkommer etter kredittopplysninger.

4 HVORFOR OG ETTER HVILKE JURIDISK GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

For å inngå og håndtere avtaler med deg som kunde, partner eller leverandør samler vi inn og behandler personopplysninger som tilhører deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller for å iverksette tiltak før en slik avtale inngås. Hvis du ikke oppgir de ovennevnte personopplysningene dine, vil vi ikke kunne tilby våre tjenester eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

I tilfelle du er representant eller kontaktperson for en organisasjon som er kunde, partner eller leverandør til oss, er det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger om deg en interesseavveining, dvs. at behandlingen er nødvendig for et formål knyttet til vår legitime interesse i å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i kontraktsforhold. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, kan det hende vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser overfor organisasjonen du representerer.

Vi samler også inn og behandler personopplysninger som tilhører deg som besøkende, markedsføringsmottaker, kunde, partner eller leverandør for å sikre kvaliteten på vår virksomhet, for å gjennomføre markedsundersøkelser, for å kontakte deg og/eller tilby og markedsføre våre tjenester eller produkter til deg. Vi kan også sende deg relevante markedsføringstilbud i form av f.eks. nyhetsbrev, kampanjetilbud på post eller e-post, etc. Rettsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse i å kunne utvikle vår virksomhet og møte dine behov samt markedsføre våre produkter og tjenester som vi mener du kan være interessert i. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger for dette formålet går foran din mulige interesse i å beskytte personvernet ditt i lys av de potensielle fordelene som markedsføring gir deg. Du har imidlertid rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger for direkte markedsføring.

Enkelte personopplysninger kan også bli behandlet på grunn av at Benson har en juridisk forpliktelse til å oppfylle, for eksempel personopplysninger som behandles som følge av vår regnskapsplikt eller andre forpliktelser som påhviler oss i henhold til loven.

5 HVOR LENGE LAGGER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer aldri data lenger enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Vi foretar derfor jevnlig uttynning av lagrede personopplysninger og sletter data som ikke lenger er nødvendig.

Vi lagrer informasjon om deg som kunde, partner eller leverandør så lenge det foreligger en aktiv avtale. Etter at avtaleforholdet er avsluttet, lagrer vi personopplysningene så lenge det fremsettes rettskrav eller kan gjøres gjeldende i forbindelse med avtalen. Det kan imidlertid hende vi må lagre personopplysningene også etter denne tidsperioden, f.eks. å administrere eventuelle garantier, forsikringer eller klagefrister, for å overholde lovkrav, for å håndtere andre rettskrav som kan rettes mot av Benson, men som ikke stammer fra noen avtale, eller for å markedsføre tjenester og sende tilbud som vi mener kan være av interesse for deg.

Vi lagrer informasjon om deg som markedsføringsmottaker inntil du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi slette dine personopplysninger så snart som mulig.

Vi lagrer informasjon om deg som besøkende inntil du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger eller i maksimalt 24 måneder etter at du sist besøkte nettstedet vårt. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi slette dine personopplysninger så snart som mulig.

6 HVEM HAR TILGANG TIL DIN INFORMASJON?

Dine personlige opplysninger kan bli utlevert til og behandlet av tredjeparter. Dette kan være konsernselskaper, tjenesteleverandører, juridiske rådgivere, revisorer, forretningskonsulenter, myndigheter osv. Eksempler på situasjoner hvor dine personopplysninger kan overføres til tredjeparter er når slik handling er nødvendig på grunn av lov, tvist, myndighetsforespørsel eller beslutning , på eget initiativ. forespørsel eller når det er nødvendig for å oppfylle en interesse berettiget til oss. av Benson forblir den ansvarlige for personopplysningene for de innsendte personopplysningene. Tredjeparter blir, avhengig av omstendighetene, enten en uavhengig personopplysningsansvarlig, med av Benson felles personopplysningsansvarlig eller av Bensons personopplysningsassistent.

7 HVOR OG HVORDAN OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

by Benson kan behandle dine personopplysninger både innenfor og utenfor EU/EØS. Vi vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføringen skjer på en lovlig måte og at personopplysningene fortsatt er beskyttet av mottakende parter også utenfor EU/EØS.

av Benson tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling og tilgang, tap, ødeleggelse eller skade på personopplysninger, og sikrer dermed et passende sikkerhetsnivå.

8 informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen din på nettstedet vårt og hjelper oss å finne ut hvilke sider du er interessert i. Noen av disse informasjonskapslene er nødvendige for funksjonaliteten, mens andre brukes til å optimalisere og forbedre opplevelsen din.

By Benson bruker informasjonskapsler for å forbedre nettsiden for den besøkende, f.eks. ved å tilpasse nettsiden til den besøkendes postnummer, sørge for at den besøkende har logget inn på nettsiden og dermed unngå å logge inn på hver ny side han besøker, for å kunne tilpasse tjenestene våre slik at du får annonsering som er relevant for deg og for å oppfylle våre forpliktelser når du kjøper.

Det er to hovedtyper av informasjonskapsler: 1) en permanent informasjonskapsel forblir på den besøkendes datamaskin i en viss tidsperiode. 2) en økt-informasjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøkende er inne på en nettside. Øktinformasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler brukes blant annet for å lagre dine eventuelle personlige innstillinger hos by Benson slik at du for eksempel ikke trenger å ta bestemte valg hver gang du besøker nettsiden og for å tilpasse og gjøre informasjon og markedsføring så relevant som mulig for deg. Session cookies brukes blant annet med det formål å kunne registrere statistikk om bruken av nettsiden.

Du kan blokkere informasjonskapsler og fortsatt ha tilgang til det meste av innholdet vårt på nettsiden. Men hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette svekke funksjonaliteten til nettstedet. For å blokkere informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

9 PROFILERING

by Benson kan behandle dine personopplysninger gjennom profilering, for eksempel analyse av hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke tjenester og tilbud du har vært interessert i, informasjon om kjøpene dine, etc. for å gi deg tilbud som vi mener passer deg. Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger ved profilering. Imidlertid, hvis slik behandling er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en avtale med deg, eller hvis slik behandling er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan vi fortsatt fortsette å behandle dine personopplysninger.

10 HVA HAR DU REGISTRERT FOR RETTIGHETER?

10.1 Rett til innsyn – Du har rett til å kontakte oss og be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, samt be om informasjon om f.eks. formålene med behandlingen og hvem som mottok personopplysningene. by Benson vil gi deg en gratis kopi av personopplysningene som behandles. Ved eventuelle ekstra kopier kan vi kreve et administrasjonsgebyr.

10.2 Rett til korrigering og begrensning - Du har rett til å få rettet personopplysningene dine eller, under visse betingelser, begrenset uten unødig forsinkelse. Dersom du mener at av Benson behandler personopplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at de blir rettet eller supplert.

10.3 Rett til sletting – Du har også rett til å få opplysningene dine slettet, f.eks. hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet eller hvis behandlingen deres er basert på tilbaketrukket samtykke. Det kan imidlertid være juridiske krav eller kontraktsforhold som hindrer oss i å slette dine personopplysninger.

10.4 Rett til innsigelse – Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen består av interesseavveining. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger når som helst dersom disse behandles for direkte markedsføring.

10.5 Rett til dataportabilitet – Du har rett til å innhente personopplysningene du har oppgitt av Benson og lagre dataene eller overføre dem til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet). Dette gjelder imidlertid forutsatt at det er teknisk mulig og at behandlingen har vært nødvendig for oppfyllelse av avtalen.

10.6 Rett til å sende inn en klage - Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, vennligst kontakt oss, se kontaktinformasjonen vår i avsnitt 12. Du har også rett til å sende inn en klage på vår personopplysningsbehandling til:Integrity Authority (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm,imy@imy.se

11 ENDRINGER I POLITIKKEN

by Benson forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne policyen. Ved vesentlige endringer i policyen eller dersom eksisterende informasjon skal behandles på en annen måte enn den som er spesifisert i policyen, vil Benson informere om dette på en hensiktsmessig måte.

12 KONTAKT AV BENSON

For spørsmål eller andre forespørsler angående personopplysninger, vennligst kontakt Bensons kontaktperson angående personopplysningshåndtering:

Kontaktinformasjon

A. Benson AB
Södra Kärr 318
385 98 Bergkvara
info@bybenson.comUSA (USD $)
norsk
Currency
USA (USD $)
 • Åland (EUR €)
 • Albania (EUR €)
 • Andorra (EUR €)
 • Armenia (EUR €)
 • Australia (AUD $)
 • Belgia (EUR €)
 • Bosnia-Hercegovina (EUR €)
 • Bulgaria (EUR €)
 • Canada (CAD $)
 • Danmark (DKK kr.)
 • De franske sørterritorier (EUR €)
 • Estland (EUR €)
 • Finland (EUR €)
 • Frankrike (EUR €)
 • Fransk Guyana (EUR €)
 • Georgia (EUR €)
 • Hellas (EUR €)
 • Hviterussland (EUR €)
 • Irland (EUR €)
 • Island (EUR €)
 • Italia (EUR €)
 • Japan (JPY ¥)
 • Kosovo (EUR €)
 • Kroatia (EUR €)
 • Kypros (EUR €)
 • Latvia (EUR €)
 • Liechtenstein (EUR €)
 • Litauen (EUR €)
 • Luxemburg (EUR €)
 • Malta (EUR €)
 • Mexico (MXN $)
 • Moldova (EUR €)
 • Monaco (EUR €)
 • Montenegro (EUR €)
 • Nederland (EUR €)
 • Nord-Makedonia (EUR €)
 • Norge (NOK kr)
 • Østerrike (EUR €)
 • Polen (PLN zł)
 • Portugal (EUR €)
 • Romania (RON Lei)
 • Serbia (EUR €)
 • Slovakia (EUR €)
 • Slovenia (EUR €)
 • Sør-Afrika (ZAR R)
 • Sør-Korea (KRW ₩)
 • Spania (EUR €)
 • Storbritannia (GBP £)
 • Sveits (CHF CHF)
 • Sverige (SEK kr)
 • Tsjekkia (CZK Kč)
 • Tyrkia (EUR €)
 • Tyskland (EUR €)
 • USA (USD $)
 • Ukraina (EUR €)
 • Ungarn (HUF Ft)
 • Vatikanstaten (EUR €)
Language
norsk
 • English
 • 日本語
 • Lëtzebuergesch
 • Irish
 • português
 • Italiano
 • Nederlands
 • svenska
 • Dansk
 • Suomi
 • norsk
 • Deutsch
 • Español
 • français
 • Polski
 • Ελληνικά
x