Handredskap

Jag tror jag var två när jag höll i min första hacka.
Jordbrukare, har vi varit i generationer. Jag är uppvuxen på landet i Småland.
Att odla och att se saker gro är en av de största njutningarna jag vet. 
Från min serie “DOC” har jag hämtat inspiration till det “gråaktiga” träslaget ask som återkommer i alla handtag på redskapen. Men också noga utvalt för att det är tåligt, åldras vackert och relativt lätt material. Därför är också många av verktygen extra lätta. En känsla av tid, kvalitet och kunskap. En känsla av återbruk långt från det plastiga, skrikiga, konsumerande “nya”. Jag vill inte ha det så.
Jag vill känna den där hackan i handen igen tio år senare. Och igen och igen.
Fokus på kvalitet och funktion är därför som alltid väldigt hög.
Och kombinationen med det “vackra” för ögat blir det här - med kunskap från mina fäder och expertisen runt omkring mig tillsammans med erfarenheter.
*** Utvalda och utvecklade i samarbete med några av landets främsta trädgårdsmästare. ***